Američka Komisija za hartije od vrednosti (SEC) preduzima mere protiv navodne kripto prevare koju je počinila Profit Connect Wealth Services Inc. Podnošenjem hitnih radnji američki regulator za hartije od vrednosti pribavio je privremenu zabranu pristupa i zamrznuo imovinu kompanije u pokušaju da zaustavi Profit Connect iz operativni.
Post SEC postavlja slom na navodnu kripto prevaru od 12 miliona dolara 'Profit Connect' pojavio se prvi put na CryptoSlateu.
Čitaj više